Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta organizirala predavanje o temi „Efikasno učenje“

Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta organizirala predavanje o temi „Efikasno učenje“

U ponedjeljak 4. novembra 2019. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održano je predavanje pod nazivom „Efikasno učenje“. Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta organizirala je ovo predavanje kako bi novoupisanim studentima, brucošima, na izvjestan način olakšala tranzicijski period iz srednjoškolskog u visokoškolsko obrazovanje.
Predavači koji su studentima približili tehnike učenja iz svoje perspektive su Aida Glavinić, studentica četvrte godine Veterinarskog fakulteta, te dr. sc. Nedžad Hadžiomerović, doc. dr. Benjamin Čengić i mr. sc. Eva Pašić-Juhas.
Prisutnima se obratila i prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, koja je istakla važnost psihosocijalne adaptacije studenata u tranzicijskom periodu iz srednjoškolskog u visokoškolsko obrazovanje. Studenti su sa predavanja ponijeli motivirajuće poruke o učenju koje će im, nadamo se, biti podstrek za efikasno učenje.
 

Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta organizirala predavanje o temi „Efikasno učenje“
Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta organizirala predavanje o temi „Efikasno učenje“