Orijentalni institut

Konkurs za izbor u naučno zvanje - Orijentalni institut

Orijentalni institut


Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 185/20 od 29.05.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-14-80/20 od 24.06.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT 
raspisuje

K O N K U R S
za izbor u naučno zvanje