Teološka tribina „Između vjere i religioznog aktivizma”

Datum događaja
03
Feb
Mjesto događaja
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo

U ponedjeljak 3. II 2020. s početkom u 20 h na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bit će održana teološka tribina pod nazivom „Između vjere i religioznog aktivizma”. Gost predavač je prof. dr. Josip Jozić OFM (Franjevačka teologija u Sarajevu), a moderator programa je doc. dr. Oliver Jurišić. Tribina se održava u sklopu godišnjeg programa „Religiozna praksa i političko djelovanje”.

Kratki uvod u temu
Pojam aktivizma po sebi je vrlo složen. Izvorno se ticao razumijevanja kolektivnog ponašanja i političkog djelovanja. Kasnije, šezdesetih godina XX stoljeća počinje ga se shvaćati kao organiziranu akciju grupe ljudi zarad poboljšanja socijalnih uvjeta. Otprilike istovremeno u SAD-u se ovaj pojam počinje shvaćati više kao racionalnu i demokratski prihvatljivu mogućnost protesta i žalbe.

U današnje vrijeme u mnoštvu različitih aktivizama spominje se i onaj religiozni. Centralno pitanje koje nas ovdje zanima tiče se uopće mogućnosti postojanja jednog aktivizma koji bi u potpunosti bio lišen političke pozadine i sadržaja. Je li moguće graditi jedan ovakav aktivizam isključivo na apstraktnim i univerzalnim idejama vjere ili je ipak politika sudbina svakog aktivizma, pa tako i onog religioznog?
Plakat