Ljetna škola „Socijalna trauma” 2020

Datum događaja
20
Sep
Mjesto događaja
Hotel Eko-FIS, Vlašić

Pozivno pismo

Ljetna škola
„Social Trauma in Changing Societies (STICS) – Migration, Sociotraumatic Past and Contemporary Social Dynamics”

Ljetna škola „Socijalna trauma” 2020

Hotel Eko-FIS, Vlašić
20–26. 9. 2020.
 
Projekat STICS, nastao iz intenzivne saradnje istraživačkih mreža „Trauma, Trust, and Memory” i „Migration – Trauma in Transition”, već šest godina povezuje studente i profesore sa deset različitih univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Njemačke, Srbije i Turske. Kroz ovaj projekat jača se transregionalna akademska saradnja u oblasti socijalne traume – izuzetno relevantnoj za sve zemlje učesnice.
Osnovni cilj projekta je da se osmisli i promovira kompleksan pristup izazovima koji pred nas postavljaju masovne migracije, a koji uzima u obzir sva lica, uzroke i posljedice socijalne traume. Pored toga, cilj projekta je da budućim generacijama naučnika društvenog profila obezbijedi priliku za iskustvo učenja u međunarodnom kontekstu. 
Kako to prošla i sadašnja socio-traumatska iskustva ljudi u pokretu (izbjeglica i migranata), ali i građana u zemljama koje ih dočekuju, oblikuju njihove međusobne interakcije?
Kako ta iskustva utječu na stvaranje uvjeta i sredine koja će olakšati ili ugroziti integraciju izbjeglica i njihovo učešće u obrazovanju, radnom okruženju i različitim društvenim i političkim procesima društava u koje dolaze?
Kroz odgovore na ova pitanja shvatanje traume proširuje se sa individualnog nivoa na društveni nivo – na društvene faktore koji utječu na stvaranje, oblikovanje i nošenje sa traumom. Kroz interdisciplinarnu i intersektoralnu saradnju javnih institucija, NVO-sektora i privatnog sektora ovaj projekat promovira razmjenu znanja i iskustava o socio-traumatskoj prošlosti ali i sadašnjim stavovima o integraciji izbjeglica. Zemlje učesnice razlikuju se po svojim pristupima problemima migracija, pa je ovo ujedno i prilika za razmjenu dobrih praksi.

U 2020. godini organizira se 9. ljetna škola o temi socijalne traume u okviru koje će studenti:

  • dobiti specifična znanja o socijalnoj traumi i njenim posljedicama na društveno i mentalno zdravlje
  • razviti specifična istraživačka znanja u oblasti socijalne traume kroz direktan kontakt sa naučnicima i profesionalcima iz ove oblasti
  • dobiti iskustvo u kros-kulturalnim istraživanjima.

O LJETNOJ ŠKOLI/KURSU SOCIJALNE TRAUME
Zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, ljetna škola 2020. održat će se u kombiniranom modelu nastave uživo u malim grupama i nastave na daljinu za predavanja sa većim brojem učesnika. Studenti iz svake zemlje imat će organiziran zajednički susret u svojoj zemlji, gdje će se uživo sastati sa studentima sa drugih univerziteta u toj zemlji. Potom, nastava i nastavne aktivnosti organizirat će se uz pomoć softvera za videokonferencije, putem kojeg će se studenti iz jedne zemlje povezivati sa profesorima i studentima iz drugih zemalja. Konkretno, u slučaju Bosne i Hercegovine, studenti i profesori sa univerzitetā u Sarajevu, Banjoj Luci i Tuzli sastat će se uživo, a potom će online učestvovati u međunarodnim predavanjima sa studentima iz ostalih zemalja. Mjesto sastanka za studente iz BiH bit će hotel Eko-FIS na Vlašiću.
Ljetna škola traje šest dana, a nastava ima interdisciplinarni karakter, pa se tema socijalne traume izučava iz uglova: studija traumatskog sjećanja, razvojne psihologije, kliničke psihologije, socijalne psihologije, istraživanja iz socijalne traume, etike istraživanja socijalne traume i kulturoloških studija. Sva nastava odvija se na engleskom jeziku.
Svi učesnici koji uspješno završe ljetnu školu i predaju završni portfolio dobit će certifikat o učešću.
 
KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Svi studenti master-studija psihologije.
 
KAKO SE MOGU PRIJAVITI?

  • Kratak CV (treba da sadrži i podatak o prosjeku ocjena na prvom ciklusu studiranja)
  • Pismo motivacije (jedna stranica)

Navedeno poslati na e-mail adrese: dzenana.husremovic@ff.unsa.ba i maida.koso@ff.unsa.ba
 
KRITERIJI ZA ODABIR

  • Prosjek ocjena
  • Ubjedljivo pismo motivacije

 
TROŠKOVI I FINANSIRANJE
Ljetnu školu finansira Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD):

  • putovanje do Vlašića organizira se samostalno, a troškovi putovanja se nadoknađuju prema kilometraži ili cijeni autobuske karte
  • organizacija i troškovi smještaja za 6 noći u sobama za 2 do 4 osobe pokriveni su od organizatora
  • troškovi hrane pokriveni su od organizatora

 
ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu je 30. 7. 2020.