2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (2ndEuSPMF)

2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (2ndEuSPMF)
Datum događaja
03
Jun

U ime Organizacionog odbora zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete u 2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (2ndEuSPMF), koji se održava od 3. do 6. juna 2024. u Sarajevu, a u organizaciji The International Association of Dietetic Nutrition and Safety (IADNS) i Univerziteta u Sarajevu uz podršku Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo Vas da učestvujete u realizaciji konferencije kroz:

·         usmeno izlaganje (15 minuta);

·         kratka izlaganja (5 min) – namijenjena mladim istraživačima (pozivamo mlade istraživače da prijave svoja kratka izlaganja za takmičenje za najbolje kratko izlaganje) te

·         poster prezentacije (pozivamo mlade istraživače da prijave svoje poster prezentacije za takmičenje za najbolji poster).

 

Konferenciju sponzorira nekoliko internacionalnih časopisa koji će imati specijalna izdanja namijenjena učesnicima 2nd EUSPMF. Neki od sponzorskih časopisa su: Journal of Advanced ResearchPhytomedicineFood FrontiersPhytochemistry reviewseFoodCurrent research in Food ScienceGenetics and applications.

 

Kongresne teme su obuhvaćene sekcijama:

I: Prirodni resursi i bioaktivne komponente (priroda izvora bioaktivnih komponenti; tradicionalna fitomedicina, korisne biljke, standardizacija biljnih pripravaka);

II: Bioaktivne komponente i ljudsko zdravlje (biljni preparati u prevenciji i liječenju bolesti, nove perspektive upotrebe fitopreparata u medicini); 

III: Od farme do viljuške (prirodni resursi u industriji hrane, začini i hrana, uloga bionutrijenata i njihova dostupnost, novi produkti/sastojci i tehnologije, hemija okusa, nutrigenomika, održivost proizvodnje hrane, sigurnost hrane) i

IV: Analitičke metode i biotehnologija u fitomedicini (fitohemijski profili, identifikacija komponenti, izolacija komponenti, sistemi dostave lijekova).

 

Za učesnike sa Univerziteta u Sarajevu obezbijedili smo snižene kotizacije te prilikom registracije izaberite kotizaciju shodno kategoriji koja Vam odgovara, označite u registracijskoj formi da ste lokalni učesnik, a uplate se mogu vršiti prema sljedećim cijenama kotizacije:

 

Registracija

Prije 15. aprila

Poslije 15. aprila i na licu mjesta

Istraživači seniori

200 BAM

300 BAM

Mladi istraćivači (Postdoc, PhD, studenti)

100 BAM

150 BAM

Osobe u pratnji

100 BAM

150 BAM

Rok za prijavu apstrakta je 01. mart 2024.

 

Svaka kotizacija omogućava prijavu maksimalno dva apstrakta. Kao prvi autor je također moguće prijaviti maksimalno dva apstrakta.

 

Za više informacija o kongresu posjetite našu stranicu: www.2euspmf.ba

Ili nas kontaktirajte putem emaila: 2euspmf@pmf.unsa.ba2euspmf@gmail.com

 

1