Senat

Zapisnik sa 65. redovne sjednice Senata od 31. 01. 2024.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 65. redovne sjednice Senata od 31. 01. 2024.