Senat

Zapisnik sa 58. redovne sjednice Senata od 31. 05. 2023.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 58. redovne sjednice Senata od 31. 05. 2023.