Senat

Zapisnik sa 37. vanredne sjednice Senata od 13. 03. 2024.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 37. vanredne sjednice Senata od 13. 03. 2024.