Upravni odbor

Zapisnik sa 22. redovne sjednice Upravnog odbora održane 24. 12. 2019.