Univerzitet u Teheranu

Država: Iran

Grad: Teheran

Ime Univerziteta: Univerzitet u Teheranu

Memorandum o razumijevanju između Univerziteta u Teheranu i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

06/02/2011

Trajanje sporazuma:

18.02.2023

Kontakt:

international@ut.ac.ir  

webometrics: world ranking 417 ; country rank 1

ažurirano 29.10.2019