Univerzitet u Prištini "Hasan Priština"

Originalni naziv: Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina

Država: Kosovo*
Grad: Priština

Link: https://www.uni-pr.edu/

Datum potpisivanja: 28.05.2009. godine na trajanjem od 5 godina, te je ponovo produžen na 5 godina 2017
Trajanje sporazuma: 2022. godine

Kontakt: rektorati@uni-pr.edu
Telefon: +383 38 244 183 /244 186

Sporazum obuhvata: sva studijska područja na oba univerziteta

Ranking: Webometrics