Univerzitet u Nišu

Originalni naziv: Niverzitet u Nišu

Država: Srbija
Grad: Niš

Link: https://www.ni.ac.rs/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 25.09.2009., a zatim obnovljen 10.07.2018. godine
Trajanje sporazuma: do 10.07.2028. godine
Sporazum obuhvata: saradnja na svim dostupnim studijskim područjima

Kontakt: uniuni@ni.ac.rs
Telefon: (+381)18 257 970

Ranking: Webometrics