Univerzitet u Napulju "Parthenope"

Originalni naziv: Universita' degli Studi di Napoli Parthenope
Država: Italija
Grad: Napulj

Link: https://www.uniparthenope.it/

Datum potpisivanja: 22.07.2019. godine
Trajanje sporazuma: 22.07.2024. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta, a sa UNSA na inicijativu Centra za interdisciplinarne studije

Kontakt: alberto.devita@uniparthenope.it
Telefon: +39 081 5474394

Ranking: Webometrics