Univerzitet u Kotbusu

Država: Njemačka

Grad: Cottbus,Brandenburg

Ime Univerziteta: Univerzitet u Cottbusu

Memorandum o razumijevanju između Univerziteta u Cottbusu i

 Univerziteta  u Sarajevu  

Datum potpisivanja:

31/01/2008-potpisan od strane Univerziteta u Cottbusu

23/07/2008-potpisan od strane Univerziteta u Sarajevu

Trajanje sporazuma:

bez vremenskog ograničenja

Kontakt:

Konrad-Wachsmann-Allee 1
Cottbus, Brandenburg, Germany

Phone +49 (355) 690

Fax+49 (355) 69 2721

Website https://www.b-tu.de/

webometrics  world ranking: 1606 country rank: 73

ažurirano 28.02.2019