Univerzitet u Bolonji

Originalni naziv: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Država: Italija
Grad: Bolonja

Link: https://www.unibo.it/en

Datum potpisivanja: 

  • prvi sporazum potpisan je 09.11.2000. godine na neodređeno između UNSA i Fakulteta političkih nauka - Forli Campus Univerziteta u Bolonji.
  • naredni sporazum potpisan je 08.11.2003. godine između UNSA i Fakulteta političkih nauka - Forli Campus Univerziteta u Bolonji za potrebe implementiranja Master programa za interdisciplinarno istraživanje u istočno-evropskim zemljama (MIRESS), čije trajanje je produživano do 2013. godine
  • sklopljen je sporazum za potrebe implementacije Master programa u Centru za interdisciplinarne studije pod nazivom "Evropski studiji" 07.09.2010. godine na neodređeno, odnosno do iskazane potrebe za implementaciju navedenog programa.
  • za potrebe zajedničkog organizovanja i izdavanja zajedničke magistarske diplome za Evropski regionalni master program iz Demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA) potpisan je sporazum između UNSA i Univerziteta u Bolonji 30.01.2004. koji se redovno ažurira.

Trajanje sporazuma: 

  • iako nema potpisan "klasičan" sporazum o međuuniverzitetskoj saradnji UNSA i Univerziteta u Bolonji, kroz mnoge navedene sporazume, kao i kroz programe i projekte saradnje, saradnja sa ovim univerzitetom je neograničena.

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na studijskim područjima organizovanim u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt: diri.visiting@unibo.it
Telefon: +39 051 2099507

Ranking: Webometrics