Univerzitet Sveti Kliment Ohridski u Bitoli

Originalni naziv: Универзитет ,, Св. Климент Охридски,, - Битола

Država: Sjeverna Makedonija
Grad: Bitola

Link: https://www.uklo.edu.mk/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 07.02.2019. godine u trajanju od 5 godina, a zatim ponovo 2024. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeni period

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je potpisao sporazum sa Fakultetom bezbednosti u Skoplju (pri Univerzitet St Kliment Ohridski) 06.06.2013. godine na neodređeno vrijeme

Kontakt: rektorat@uklo.edu.mk

Telefon:  +389 47 223 788

Sporazum obuhvata: sva studijska područja oba univerziteta

Ranking: Webometrics