Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" u Sofiji

Originalni naziv: Софийски университет

Država: Bugarska
Grad: Sofija

Link: https://www.uni-sofia.bg/eng

Datum potpisivanja: 19.05.2010. godine
Trajanje sporazuma: 19.05.2020. godine
Sporazum obuhvata: uspostavljanje djelotvornih akademskih veza, kulturnih odnosa i saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: intern@admin.uni-sofia.bg
Telefon: (+359 2) 9446 423, 9308 416, 9308 700, 9308 220, 9308 422

Ranking: Webometrics