Univerzitet Medipol

Originalni naziv: İstanbul Medipol Üniversitesi 
Država: Turska
Grad: Istanbul

Link: https://www.medipol.edu.tr/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 23.07.2018. godine
Trajanje sporazuma: do 23.07.2023. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: fbe@medipol.edu.tr
Telefon: +90 4448544

Ranking: Webometrics