Univerzitet Aleksandër Moisiu u Draču

Originalni naziv: Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Država: Albanija
Grad: Drač

Link: https://www.uamd.edu.al/index.php/en/

Datum potpisivanja: 17.11.2021. godine
Trajanje sporazuma: 17.11.2026. godine
Sporazum obuhvata: sva studijska područja na oba univerziteta

Kontakt: +355 52 239 161
E-mail: info@uamd.edu.al

Ranking: Webometrics