Tehnološki univerzitet u Compiegneu

Originalni naziv: Université de Technologie de Compiègne
Država: Francuska
Grad: Compiègne

Link: https://www.utc.fr/en/utc.html

Datum potpisivanja: 16.09.2019. godine
Trajanje sporazuma: 16.09.2024. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: srp@utc.fr
Telefon: +33 3 44 23 44 23

Ranking: Webometrics