Sveučilište u Rijeci

Originalni naziv: Sveučilište u Rijeci
Država: Hrvatska
Grad: Rijeka

Link: https://uniri.hr/

Datum potpisivanja: 27.06.2002. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: iva@uniri.hr
Telefon: +387 51 406 538

Ranking: Webometrics