Erasmus+ mobilnost Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: sva studijska polja koja se nude na ovom univerzitetu osim medicine, farmacije i stomatologije
Link o dostupnim predmetima: https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&breadCrumbSource=
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: katharina.reinhardt@zuv.uni-heidelberg.de


Prijava

Period boravka: zimski semestar 2023/2024 (oktobar 2023 - februar 2024)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (3), Nastavno osoblje (1), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
Rok za prijavu: 15.04.2023 (objavljeno 07.02.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Student
Nominacijsko pismo
Prepis ocjena

Osoblje
Nominacijsko pismo
Pozivno pismo od strane nastavnog osoblja sa inostrane institucije domaćina
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (dokaz o poznavanju jezika, pozivno pismo, ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Studenti MA i PhD koji bi radili istraživanje za završnu tezu trebaju (pored tražene dokumentacije) dostaviti i pismo o prihvatanju mentorstva od strane profesora sa Univerziteta u Heidelbergu.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Studenti se mogu prijaviti na samo jednu ili istovremeno na dvije institucije koje su dostupne u konkursu. Veoma je bitno da se u nominacijskom pismu označi prioritetna institucija. Studenti koji budu obaviješteni da su prvo dobili mobilnost za opciju broj 2 (bez rezultata za opciju broj 1) morati će se odmah izjasniti o prihvatanju ili o odustajanju kako bi se se mobilnost mogla dodijeliti drugim studentima na listi.   
  • Ukoliko je ponuđeno u konkursu, za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.