Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Barseloni, Španija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff week
Link o dostupnim predmetima: http://www.ub.edu/uri/ka107/applications.html
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: cmansilla@ub.edu


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (12-16. juni 2023)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (4)
Vrsta mobilnosti: Training
Rok za prijavu: 15.03.2023 (objavljeno 01.03.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate ispuniti prijavnu formu Univerziteta u Barselonii unijeti (uploadirati) tražene dokumente (ispod) u taj online formular.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
Training agreement - formular preuzimate na linku, potrebno je da ima potpise sve tri strane (kandidata, dekana/direktora* i inostrane institucije)
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

*-ukoliko je ovlašten od dekana/dekanese, potpisnik sa UNSA članice može biti i prodekan/esa


Napomena

  • Prijavljujete se direktno Univerzitetu u Barseloni.
  • Službi za međunarodnu saradnju UNSA ne dostavljate dokumente. 
  • Prijavljujete se za staff week (12-16. juni 2023)
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.