Erasmus+ mobilnost Tehnički Univerzitet u Poznanu, Poljska

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: arhitektura, električni inžinjering, informatika i telekomunikacije, građevina, mašinstvo, energijski inžinjering, menadžment inžinjeringa, hemija, fizika
Link o dostupnim predmetima: https://put.poznan.pl/wydzial
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: magdalena.siadek@put.poznan.pl


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (mart - maj 2023.)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (3), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Teaching
Rok za prijavu: 15.03.2023 (objavljeno 01.03.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate dostaviti tražene dokumente (ispod) u putem emaila na erasmus@unsa.ba.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
Pozivno pismo (email) od strane profesora/ice sa PUT POZNAN koji će vam biti domaćin
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomene

  • Vodite računa da koristite pravilan formular nominacijskog pisma kojeg preuzimate sa datog linka (iznad)!
  • Prijavljujete se za opciju teaching (mogućnost do kraja maja 2023)
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.