Erasmus+ mobilnost (KA171): UNIADRION - konzorcij italijanskih univerziteta

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

U pitanju je konzorcij italijanskih univerziteta UNADRION čiji je glavni koordinator Univerzitet Delle Marche u Ankoni. Ispod su navedeni italijanski univerziteti na koje se možete prijaviti za mobilnost i za koja studijska polja (pogledati napomene)
Italijanski univerziteti koji su otvoreni za razmjenu:
1. Univerzitet Delle Marche u Ankoni
2. Univerzitet u Camerinu
3. Univerzitet u Ferrari
4. Univerzitet u Udineu
5. Univerzitet u Teramu
6. Univerzitet Carlo Bo u Urbineu
7. Univerzitet u Milanu Bicocca
8. Univerzitet u Messini
Link o dostupnim oblastima <<<
Link i kontakti za više informacija sa inostrane institucije: https://www.uniadrionitaly.it/contatti/ (vodite računa da su na linku navedeni i drugi italijanski univerziteti koji nisu dostupni za razmjenu)


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (minimalni boravak je 90 dana koje mora završiti do jula 2023)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (25*), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: PhD studenti i studenti završnih godina kojima je ostao završni rad (Bachelor, Master)
Rok za prijavu: 20.03.2023 (objavljeno 13.02.2023.) - produžen rok
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Student
Nominacijsko pismo
Prijedlog završnog rada (istraživanja) koje biste radili na mobilnosti (vidjeti napomene)
Prepis ocjena

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (npr. dokaz o poznavanju jezika, pozivno pismo, ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Broj dostupnih mobilnosti se odnosi na partnerske institucije iz cijele BiH, ne samo za UNSA.
  • Prijedlog završnog rada: U excel tabeli (link o dostupnim oblastima) su navedene oblasti iz kojih možete raditi istraživanje na tim univerzitetima. Potrebno je da pripremite prijedlog rada/istraživanja na osnovu dostupnih polja. Nema posebnog formulara za ovaj dokument. Pozivno pismo nije potrebno, ali je dobro ostvariti kontakt kako biste lakše mogli pripremiti ovaj dokument. 
  • Mogu se prijaviti PhD studenti i studenti završnih godina koji će raditi SAMO istraživanje za završni rad.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • U okviru ovog konzorcija, studenti se mogu prijaviti na samo jednu ili istovremeno na dvije institucije koje su dostupne u konkursu. Veoma je bitno da se u nominacijskom pismu označi prioritetna institucija. Studenti koji budu obaviješteni da su prvo dobili mobilnost za opciju broj 2 (bez rezultata za opciju broj 1) morati će se odmah izjasniti o prihvatanju ili o odustajanju kako bi se se mobilnost mogla dodijeliti drugim studentima na listi.  
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.