Erasmus+ mobilnost (KA171): Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff week
Link o dostupnim predmetima: vidjeti napomene
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: globalerasmus@rtu.lv


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (26-30. juni 2023)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (*), Nenastavno osoblje (*) - vidjeti napomene
Vrsta mobilnosti: Training
Rok za prijavu: 06.04.2023 (objavljeno 27.03.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate dostaviti tražene dokumente (ispod) u putem emaila na erasmus@unsa.ba.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomene

  • Vodite računa da koristite pravilan formular nominacijskog pisma kojeg preuzimate sa datog linka (iznad)!
  • Prijavljujete se za staff week (26-30. juni 2023)
  • Tematika staff weeka je: implementacija KA171 projekata, izazovi i prilike, implementiranje EU strategije o inkluzivnosti i različitosti
  • Prednost imaju kandidati koji su prijavljivali međunarodne projekte (finansirani iz EU fondova, npr. Erasmus+), kandidati koji rade direktno sa priznavanjem ostvarneih rezultata (sa studentima), oni koji rade na razvijanju nastavnog kurikuluma.
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
  • Institucija domaćin zadržava pravo selekcije kandidata mimo navedenih uslova. 
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.