Erasmus+ mobilnost (KA171): La Sapienza univerzitet u Rimu, Italija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: sva studijska polja koja možete pratiti na italijanskom ili engleskom jeziku (osim medicine i farmacije)
Link o dostupnim predmetima: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: erasmusworld@uniroma1.it


Prijava

Period boravka: zimski semestar 2023/2024 (septembar 2023 - januar 2024) - trajanje mobilnosti za studente je 6 mjeseci, a za osoblje je 12 dana.
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (5), Nastavno osoblje (3), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
Rok za prijavu: 14.04.2023 (objavljeno 24.02.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Student
Nominacijsko pismo
Prepis ocjena

Osoblje
Nominacijsko pismo
Pozivno pismo od strane nastavnog osoblja sa inostrane institucije domaćina
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • Studijske oblasti medicine i farmacije nisu dostupne.
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (CV, motivacijsko pismo, ugovor o učenju, dokaz o poznavanju stranog jezika, lista publikacija, pozivno pismo za osoblje itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija. Bilo bi dobro da se ovi dokumenti pripreme.
  • Studenti koji bi radili istraživanje za završnu tezu će morati (pored tražene dokumentacije) dostaviti i pismo o prihvatanju mentorstva od strane profesora sa La Sapienza Univerziteta u Rimu.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Studenti se mogu prijaviti na samo jednu ili istovremeno na dvije institucije koje su dostupne u konkursu. Veoma je bitno da se u nominacijskom pismu označi prioritetna institucija. Studenti koji budu obaviješteni da su prvo dobili mobilnost za opciju broj 2 (bez rezultata za opciju broj 1) morati će se odmah izjasniti o prihvatanju ili o odustajanju kako bi se se mobilnost mogla dodijeliti drugim studentima na listi.   
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.