Erasmus+ mobilnost (KA171): Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašu, Rumunija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff week
Link o dostupnim predmetima: n/a
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: alina.malanciuc@uaic.ro


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (12-16. juni 2023. godine)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (2)
Vrsta mobilnosti: Training
Rok za prijavu: 15.03.2023 (objavljeno 03.03.2023.)

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje

 • Nominacijsko pismo
 • Training agreement - formular preuzimate ovdje, potrebno je da bude ispunjen i potpisan od strane kandidata i dekana/direktora*)
 • CV
 • Sken pasoša

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

*-ukoliko je ovlašten od dekana/dekanese, potpisnik sa UNSA članice može biti i prodekan/esa


Napomena

 • Prijavljujete se za staff week iz oblasti internacionalizacije i Erasmus programa (period: 12-16. juni 2023).
 • Od kandidata se očekuje aktivno učešće i prezentiranje. 
 • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
 • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
 • Za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.