Projekat

LNSS - Library Network Support Services: libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services

lnss
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
64.372,00 EUR
Opis projekta

Temeljni ciljevi LNSS projekta su: modernizirati  biblioteke i poboljšati razinu kompetencija i vještina bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama, kroz razvoj inovativnih biblioteka kao podrška obrazovanju i cjeloživotnom učenju; struktuirati strategiju razvoja bibliotečkog osoblja fokusiranu na poboljšanje standarda i kvalitete biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana (ZB), a kako bi se poboljšala kvaliteta bibliotečkih usluga i visokog obrazovanja općenito, te njihova važnost za tržište rada i društvo; unaprijediti upravljanje i dostupnost biblioteka u zemalja ZB kroz strateško planiranje i razvoj politika; uspostaviti i održavati bibliotečku mrežu u zemljama ZB s ciljem širenja, održivosti i iskorištavanja rezultata Projekta u budućnosti, na nacionalnoj i regionalnoj razini, to jest razmjene znanja, iskustava, treninga i stručnosti u regiji.

Temeljne faze / aktivnosti Projekta su: faza pripreme koja uključuje aktivnosti identifikacije potreba biblioteka, analize njihovih digitalnih informacijskih usluga itd;  faze razvoja LNSS projekta koja uključuje aktivnosti izvođenja ESP trening, pripreme na ECTS temeljenog modula Programa obuke, provjere LNSS kurikuluma, izrade Strateškog plana konzorcijuma, izrade Strategije razvoja digitalne biblioteke; faza diseminacije i održivosti koja uključuje održavanje LNSS National Awareness Days, održavanje radionica, integraciju LNSS modula, LNSS mrežne platforme, te održavanje završne konferencije posvećene Projektu.

Oficijelna web stranica: http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=89&Itemid=143

Nositelji projekta
Tehnološki institut u Limericku, Irska
Partneri
Transilvanijski univerzitet u Brašovu (Rumunija) Univerzitet na Kritu (Grčka), Poljoprivredni univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet „Fan S. Noli” u Korči (Albanija), Univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Kosovo (Kosovo under UNSC Resolution 1244/99), Univerzitet Crne Gore (Crna Gora), Univerzitet u Sarajevu (BiH), Kantonalna i univerzitetska biblioteke u Bihaću (BiH), Sveučilište u Mostaru (BiH).