Projekat

BENEFIT - Boosting the Telecommunications Engineer Profile to meet Modern Society and Industry Needs

benefit
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
967.265,00 €
Opis projekta

BENEFIT je trogodišnji projekat kojeg koordinira Univerzitet u Klagenfurtu (Austrija), a koji će se fokusirati na tri glavna stuba:

  1. saradnja visokoškolskih ustanova i industrije za modernizaciju studijskog programa u oblasti telekomunikacija,
  2. usvajanje modernih nastavnih metodologija i alata, nadogradnja infrastrukture i stvaranje nekoliko zajedničkih laboratorija za univerzitetsku industriju,
  3. obuka nastavnika i studenata.

Zbog povećanja nivoa saradnje, vidljivosti i održivih mogućnosti, projekat će razviti integrisanu e-platformu koji će sadržavati materijale za e-učenje, informacije o mogućnostima za obuku/stažiranje u regionu, listu univerziteta i kompanija iz konzorcija, mogućnosti zapošljavanja, i događaje tehničkog sadržaja sa društvom u velikoj mjeri kao cilj.

Zbog toga će BENEFIT doprinijeti oblikovanju modernog profila za diplomce u oblasti telekomunikacija / ICT inžinjeringa, efikasno premošćujući jaz sa potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na nedavno najavljene programske ciljeve zemalja Zapadnog Balkana.

Modernizacija studijskog programa "Telekomunikacije u program IKT inžinjering" podstiče transverzalne vještine, razbija barijere koje tradicionalno postoje u računaru i nastavni planovi i programi elektrotehnike i promovira konkretnu primjenu ICT HW i SW vještina u horizontalnim oblastima: pametni sistemi, IoT, energiju, e-zdravlje, transport. Saradnja sa industrijom promoviše profesionalni razvoj nastavnika i osoblja uključenih u obuku sa ICT metodologijama.

Nositelji projekta
Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija
Donatori
Erasmus+ (Capacity Building)