Poliarte Akademija likovnih umjetnosti i dizajna

Originalni naziv: L’Accademia di Belle arti e Design Poliarte di Ancona
Država: Italija
Grad: Ankona

Link: https://www.poliarte.net/index.php

Datum potpisivanja: 07.09.2021.

Trajanje sporazuma: 07.09.2026.

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja 

Kontakt: info@poliarte.net
Telefon: +390712802979

Ranking: Webometrics