Propis

Pravilnik o načinu korištenja softvera za detekciju plagijarizma Univerziteta u Sarajevu (prečišćeni tekst)

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 64. redovnoj sjednici održanoj 20. 12. 2023. godine usvojio izmjene i dopune Pravilnika o načinu korištenja softvera za detekciju plagijarizma Univerziteta u Sarajevu.