Propis

Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara, te javnom nadmetanju putem licitacije i aukcije Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na devetoj redovnoj sjednici održanoj 23. 11. 2022. godine usvojio Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara, te javnom nadmetanju putem licitacije i aukcije Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara, te javnom nadmetanja putem licitacije i aukcije Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se jedinstveni kriteriji za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara radi realnog fer procjenjivanja bilansnih pozicija, kao i procedura javne prodaje putem licitacije i aukcije na Univerzitetu u Sarajevu i članicama Univerziteta.