UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)

UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)

Predstavljanje rezultata Projekta općeg obrazovanje (TABLA), te uspostavljanje saradnje i daljnje koordinacije projektnih aktivnosti povod su za danas održani sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Save the Children: Andrea Žeravčić, direktorica, Nihad Sladić, stariji tehnički specijalista TABLA projekta i Samir Arnautović, specijalista TABLA projekta za Projektnu cjelinu 1, te predstavnici Univerziteta u Sarajevu: rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Dženana Husremović i doc. dr. Ines Nuić sa Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Direktorica Save the Children Andrea Žeravčić se osvrnula na povezanost ove međunarodne organizacije sa Univerzitetom u Sarajevu podsjetivši na uspješnu saradnju sa Centrom za interdisciplinarne studije UNSA kroz istraživanje u okviru projekta „Djeca u migracijama“, kao i saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom u okviru projekta ENABLE. Također, istakla je da je saradnja sa Univerzitetom u Sarajevu na projektu TABLA veoma značajno za organizaciju Save the children.

 

Specijalista TABLA projekta Samir Arnautović naveo je da su u sklopu Projektne cjeline 1 Inicijalno obrazovanje / Pre-Service usklađivanje kurikuluma studijskih programa nastavničkog smjera sa STEAM, 4k, te ishodima učenja nastavničkih kompetencija; postignuti značajni rezultati u protekle dvije godine, gdje su „naši eksperti izradili Okvir za modularni kurikulum nastavničkih fakulteta uz saradnju i učešće nadležnih ministarstava, kao i akademskog osoblja u pomenutim geografskim cjelinama“.

 

Opće obrazovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini (TABLA) trogodišnji je projekt koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a provodi Save the Children. Projekat TABLA radi u bliskoj saradnji sa vladinim akterima i obrazovnim vlastima u Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Opća svrha TABLA -e je poboljšati ishode učenika u BiH iz kritičkog mišljenja i STEAM-a (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika), te povećati kapacitete nastavnika za uključivanje 4K -a (kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja i komunikacija) i primijeniti znanje o STEAM -u u razrednoj nastavi.

 

Rektor Škrijelj je, uz riječi podrške aktivnostima na projektu TABLA, istakao da je svaki oblik saradnje koji unapređuje procese na Univerzitetu u Sarajevu od velikog interesa i značaja za Univerzitet.

 

„Cilj nam je da razvijamo Univerzitet u Sarajevu, da razvijamo naše studijske programe, da se kvalitet podučavanja poboljša, da naši nastavnici budu što kvalitetniji, a naši studenti što više zainteresovani za svoj budući poziv“, istakla je prorektorica Husremović.

UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)
UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)
UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)
UNSA i Save the children: Saradnja na Projektu općeg obrazovanja (TABLA)