Univerzitet u Sarajevu – Izgradnja mira kroz obrazovanje

Univerzitet u Sarajevu – Izgradnja mira kroz obrazovanje

U petak 4. novembra 2022. godine Univerzitet u Sarajevu posjetili su dr. Massimo Maria Caneva, direktor Rimskog međunarodnog seminara i predsjednik Evropske asocijacije međunarodnih studija (AESI), i Nj. E. Marco di Ruzza, ambasador Italije u BiH, gdje su se susreli sa prof. dr. Enitom Nakaš, prorektoricom za međunarodnu saradnju i dr. Jasnom Bošnjović, šeficom Službe za međunarodnu saradnju. Sastanku je prisustvovala i prof. dr. Iza Razija Mešević, prodekanica Pravnog fakulteta UNSA.

 

Saradnja dr. Caneve sa Univerzitetom u Sarajevu kroz različite ideje traje duže od dvije decenije, tokom kojih je dr. Caneva, pod pokroviteljstvom Italijanskog ministarstva vanjskih poslova, Ujedinjenih nacija, te više italijanskih univerziteta kao što su Univerzitet La Sapienza u Rimu, te Univerzitet TRE u Rimu, inicirao i organizirao brojne aktivnosti počevši od magistarskog programa Upravljanje državom i humanitarni poslovi preko do sada četiri susreta rektora Jugoistočne Evrope na kojim je naš univerzitet uvijek bio predstavljen. Dr. Caneva je orijentisan na inicijative ka uspostavljanju boljeg društva i jače uloge univerziteta u rješavanju konflikata i radu na miru.

 

Ozbiljnost namjera za nastavak saradnje i želju za proaktivnim djelovanjem u zajednici kroz saradnju sa UNSA naglasio je i Ambasador Republike Italije Nj. E. Marco di Ruzza koji je  izrazio svoju podršku navedenim projektima kao i budućim planovima za saradnju, istakavši istinsku posvećenost Italije dobrobiti i jačanju društva i akademske zajednice. Ambasador di Ruzza pomenuo je i značaj Jadransko-jonske inicijative čiji je predsjedavajući pri osnivanju bio upravo naš univerzitet, te saradnju kroz mrežu univerziteta Uniadrion.  

Univerzitet u Sarajevu – Izgradnja mira kroz obrazovanje
Univerzitet u Sarajevu – Izgradnja mira kroz obrazovanje