U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022

U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022

U 73. godini djelovanja Univerziteta u Sarajevu, u godini u kojoj umjetničke akademije obilježavaju značajne obljetnice - Akademija likovnih umjetnosti 50 godina rada, Akademija scenskih umjetnosti 40 godina rada, a Muzička akademija korača prema sedmoj deceniji svoga postojanja, idemo u susret Danima umjetnosti UNSA.

Kroz fotografije mladog umjetnika Ismara Žalice podsjećamo se na događaje i susrete sa prošlogodišnjih Dana umjetnosti UNSA i pozivamo vas na nova druženja od 26. – 28. maja 2022.

Danas, na akademijama umjetnosti UNSA, svjedočimo pojavljivanju mladih ljudi, oslobođenih ograničenja, koji žele stvoriti novu umjetnost i ispuniti je sadržajem čiji korijen leži u onom najdubljem i najljepšem u ljudskoj prirodi. Oni se nerijetko rukovode krilaticom filozofa, umjetnika i predavača Jozefa Bojsa: ″Svaki čovjek je umjetnik″. Ovom rečenicom Bojs  nam je poručio da svaki čovjek kao društveno biće ima kreativnu moć da promijeni sebe i svijet.

Smisao umjetnosti je da nas produhovljuje, istančava naš karakter kao i našu okolinu. Posebno kada smo i sami aktivni, kada probudimo umjetnika u sebi.

Stoga i Ti si umjetnik! Pridruži se Danima umjetnosti UNSA od 26. – 28. maja 2022.

1

U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022
U susret Danima umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2022