U sklopu izdavačke aktivnosti Veterinarskog fakulteta UNSA objavljena nova izdanja časopisa “Veterinaria”

U sklopu izdavačke aktivnosti Veterinarskog fakulteta UNSA objavljena nova izdanja časopisa “Veterinaria”

U sklopu izdavačke aktivnosti Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta krajem 2021. godine objavljena su dva nova broja naučnog časopisa „Veterinaria“ (https://journal.veterinaria-sarajevo.com/vfs/index.php/journal/index).

Veterinaria je međunarodni časopis sa velikom tradicijom iz oblasti veterinarskih nauka. Pored redovnog broja Vol. 70 No. 3, objavljen je i poseban dodatak u sklopu “Internacionalne konferencije o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović” Vol. 70 No. Suppl. 1 (2021) (https://journal.veterinaria-sarajevo.com/vfs/index.php/journal/issue/view/40).

“Veterinaria” je zvanični časopis Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta i publikuje se od 1951. godine.

Časopis “Veterinaria” je indeksiran u bazama: EBSCO, EuroPub, DOAJ, CAB abstracts (CAB international), SEESAmE Publications i Google scholar.

Naučni časopis "Veterinaria"
Naučni časopis "Veterinaria"