TRAIN BiH Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“

TRAIN BiH Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“

U saradnji sa svim javnim univerzitetima u BiH, Univerzitet u Sarajevu u okviru projekta „Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH – TRAIN BiH“, u četvrtak,  28. 4. 2022. godine u periodu od 9 do 14 sati organizuje webinar pod nazivom „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“ koji je namijenjen jačanju kompetencija i pružanju podrške akademskom osoblju u saradničkim/nastavničkim zvanjima na svim javnim univerzitetima u BiH. Molimo vas da sačuvate navedeni datum kako biste bili u prilici da prisustvujete webinaru.

U nastavku možete naći preliminarni program webinara. Informacije u vezi sa načinom registracije bit će naknadno dostupne.

 

Webinar se organizuje u okviru zajedničkih aktivnosti Komisije za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou BiH koju je imenovala Rektorska konferencija BiH/Rektorski zbor BiH i u čijem radu učestvuju predstavnici svih javnih univerziteta u BiH. Aktivnostima Komisije koordinira Univerzitet u Sarajevu, a finansijski ih podržava Fondacija kralja Baudouina, Belgija.