Šumarski fakultet UNSA: Održana terenska nastava iz nastavnog predmeta “Mehanizacija u hortikulturi”

Šumarski fakultet UNSA: Održana terenska nastava iz nastavnog predmeta “Mehanizacija u hortikulturi”

Studenti III godine I ciklusa studija, odsjeka Hortikultura, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su u sklopu terenske nastave iz nastavnog predmeta “Mehanizacija u hortikulturi” u pratnji predmetnog profesora prof. dr. Velida Halilovića posjetili Službu za mehanizaciju i transport, koja se nalazi u sklopu KJKP „Park“. Lokalitet koji su studenti obišli je bio na području opštine Novi Grad, naselje Dobrinja. Na terenu je bila upriličena prezentacija mašina proizvođača AS MOTOR. Studenti su stečeno teoretsko znanje uspješno nadogradili terenskim aktivnostima koje će svakako unaprijediti njihove vještine i sposobnosti kada je u pitanju korištenje mehanizacije u procesu održavanja gradskog zelenila.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo rukovodstvu i upravi preduzeća KJKP „Park“ doo Sarajevo, na ukazanoj prilici da se studenti mogu upoznati sa novim tehnologijama i dostignućima u sektoru mehanizacije. Također, koristimo priliku da se zahvalimo i dr. sci. Mersadu Omanoviću koji je studente upoznao i sa ostalim aktivnostima koje preduzeće KJKP „Park“ provodi u svojoj nadležnosti.

Nedim Nogo

Šumarski fakultet UNSA: Održana terenska nastava iz nastavnog predmeta “Mehanizacija u hortikulturi”
Šumarski fakultet UNSA: Održana terenska nastava iz nastavnog predmeta “Mehanizacija u hortikulturi”