Saradnja studenata pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci

Saradnja studenata pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci posjetili su 6. decembra 2019. godine svoje kolege, studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 
Studentska udruženja ovih dvaju fakulteta sarađuju dugi niz godina, a susret je upriličen u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu gdje su studentima riječi dobrodošlice uputili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i dekanesa Pravnog fakulteta UNSA prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić.
Istaknuta je uspješna saradnja Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, kao i saradnja svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini u okviru Rektorske konferencije/Rektorskog zbora BiH. Rektor Škrijelj i dekanesa Sijerčić-Čolić su, naglasivši važnost povezanosti i saradnje studenata u BiH, izrazili podršku za njihove buduće zajedničke aktivnosti (projektne, istraživačke, te organiziranje ljetnih škola).
Nakon prijema u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci su obišli prostorije Rektorata i Pravnog fakulteta, te su bili naši gosti na „Svečanoj promociji diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu“ upriličenoj 7. decembra 2019. godine.

Saradnja studenata pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci
Saradnja studenata pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci
Saradnja studenata pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci