Predstavnici Univerziteta Uppsala iz Švedske posjetili Pravni fakultet

Univerzitet Uppsala

U petak 8. marta 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak s predstavnicima Univerziteta Uppsala iz Švedske.
Posjeta je realizirana u okviru aktivnosti na projektu HOLICOB („Housing and Living Conditions in B&H“ / „Uvjeti stanovanja i Uppsala Uniživljenja u BiH“), koji realizira udruženje CENSOR iz Tuzle u partnerstvu sa Udruženjem stanara švedske regije Aros-Gävle. Projektom su, među ostalim, predviđene i razmjene eksperata BiH i Švedske iz oblasti stanovanja.
Švedsku delegaciju činili su: dr. Hans Eklund, vanredni profesor građanskog i krivičnog procesnog prava, prodekan i predsjednik Nastavnog odbora na Pravnom fakultetu Univerziteta Uppsala, gospodin Johan Pelling, regionalni menadžer i advokat Unije stanara Švedske, i gospođa Saffran Rohm, predsjedavajuća organizacije Jagvillhabostad.nu.
Gosti iz Švedske su održali predavanje studentima III i IV godine, nakon čega je održan zajednički sastanak s predstavnicima uprave Fakulteta.