Potpisan Sporazum o saradnji Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu i JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo

Potpisan Sporazum o saradnji Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu i JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo

U nastojanju da promovišu tradicionalnu kinesku praksu Tai Chi-ja, podstaknu razmjenu kulture i znanja, te uspostave dugoročnu saradnju u oblasti sporta i rekreacije, Konfucijev Institut Univerziteta u Sarajevu i Javna Ustanova "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo potpisali su u utorak 19. marta Sporazum o saradnji.

Dr. Xuezhong Zhang, kineski direktor Konfucijevog Instituta Univerziteta u Sarajevu, i Mirza Muzurović, direktor JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo, su potpisnici Sporazuma koji će doprinijeti promociji kulture, zdravlja i rekreacije u Sarajevu.

Sporazum ima za cilj promoviranje Tai Chi-ja i njegovo podučavanje, istovremeno težeći ostvarenju dugoročne saradnje i prijateljstva. On predviđa različite oblike podrške i saradnje kako bi se osiguralo efikasno provođenje Tai Chi nastave, uključujući obezbjeđivanje instruktora, te prostora za nastavu, organizovanje kulturnih aktivnosti i podršku učesnicima u takmičenjima.

Potpisani Sporazum odražava zajedničku predanost obje institucije ka unapređenju kvaliteta života, te predstavlja korak ka intenziviranju saradnje u oblasti kulture, sporta i rekreacije.

Potpisan Sporazum o saradnji Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu i JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo
Potpisan Sporazum o saradnji Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu i JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo
Potpisan Sporazum o saradnji Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu i JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo