Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Početak gradnje objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obilježen je u srijedu 16. 11. 2022. godine u krugu Studentskog naselja Bjelave.

Sporazum između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru ove ustanove, potpisan je u srijedu 2. decembra 2020. godine. Potpisani sporazum zaključen je s ciljem reguliranja međusobnih odnosa između sporazumnih strana, a u vezi sa ustupanjem na korištenje Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Paviljona VIII i Paviljona IX kao zasebnih građevinskih cjelina u okviru JU „Studentski centar“ Sarajevo, u Studentskom naselju „Bjelave“, radi rješavanja pitanja smještaja Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. 

Investitori projekta „Rekonstrukcija, adaptacija, dogradnja i promjena namjene paviljona VIII i IX Studentskog naselja Bjelave u zgrade obrazovanja Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu“ su Vlada Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija i United Nations Development Programme (UNDP) koji je ujedno i implementator projekta. Završetak radova je planiran u julu 2023. godine.

 

Dekanica Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr. Arzija Pašalić je istakla da je najveći benefit za Fakultet što će sljedeće godine na svoju 50. godišnjicu postojanja dobiti svoju zgradu. „Do sada smo bili podstanari. Studenti su se obrazovali u neadekvatnim uslovima. Na drugim fakultetima smo održavali predavanja i vježbe. Međutim, po okončanju radova, koji su planirani u julu 2023.  godine, studenti će dobiti svoj prostor – prostor dostojan studenta“, istakla je dekanica Pašalić. Naglasila je i da se radi o pilot projektu jednog modernog fakulteta. „Ovo će biti prva zelena zgrada, prvi zeleni fakultet, sa solarnim pločama, sa vanjskim amfiteatrom koji će omogućiti studentima da vani slušaju predavanja svojih profesora“, navela je dekanica Pašalić te dodala da će još jedna od prednosti za studente Fakulteta zdravstvenih studija biti i ta što će moći živjeti u studentskom domu, a Fakultet će im bit u dvorištu.

 

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je naglasio da će prvi put od svog osnivanja Fakultet zdravstvenih studija imati svoju zgradu. „U novoj zgradi komforno će se smjestiti studenti, akademsko i neakademsko osoblje. Zgrada, nekada osmog i devetog paviljona Studentskog doma, bit će pretvorena u poslovnu zgradu Fakulteta. To će biti zgrada Fakulteta zdravstvenih studija koja će biti u vlasništvu Univerziteta u Sarajevu“, naveo je rektor Škrijelj, te istakao da će prvi put Fakultet zdravstvenih studija imati kvalitetne uslove za obrazovanje svojih studenata, za bavljenje naučnoistraživačkim radom, za sve ono što zapravo jedan Fakultet treba. Podcrtao je da je jedan od najpoželjnijih studija na Univerzitetu u Sarajevu upravo studij na Fakultetu zdravstvenih studija trenutno, gdje se svake godine na jedno raspoloživo mjesto prijavljuje između tri i pet studenata. „Kao rektor Univerziteta u Sarajevu sretan sam i ponosan što je uvažena dekanica Pašalić sa svojim saradnicima istrajala na donošenju odluke i obezbjeđivanju ovih uslova. Od srca im čestitam, a Univerzitet će dati punu potporu jednom ovakvom projektu“, istakao je rektor Škrijelj.

 

Ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade prof. dr. Aleksandra Nikolić navela je da su otvaranje gradilišta i početak radova realizacija planova Univerziteta u Sarajevu u smislu njegovog daljeg razvoja. „Lijepo je vidjeti da planovi bivaju realizirani, a ovdje se radi i o saradnji Vlade Kantona Sarajevo, UNDP-a i Univerziteta u Sarajevu. Dobit ćemo jednu lijepu modernu zgradu, izgrađenu po svim evropskim standardima, zelenu zgradu koja će pokazati kako akademska zajednica može voditi promjenu i transformaciju našeg društva. Mislim da ova zgrada i današnji događaj zorno pokazuju kako ćemo nastaviti raditi u budućnosti“, istakla je ministrica Nikolić. 

 

Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Počela gradnja objekta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu