Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“

Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“

Fakultet političkih nauka – Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Bosni i Hercegovini je 7. novembra 2019. godine organizirao panel-diskusiju pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“.
Panel-diskusija je imala za cilj da otvori stručnu i javnu raspravu o članstvu u NATO-u kroz predstavljanje dvadesetogodišnjeg članstva Mađarske, kao i dvogodišnjeg iskustva Republike Crne Gore u NATO-u. O dvadesetogodišnjem iskustvu te političkim, sigurnosnim, ekonomskim i širim društvenim benefitima članstva u NATO-u govorio je ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini Nj. e. Krisztián Pósa. Ambasador Republike Crne Gore Nj. e. Obrad Mišo Stanišić je predstavio iskustvo Republike Crne Gore u NATO-savezu. U panel-diskusiji je učestvovao i gospodin Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije Sarajevo. Uime Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prisutnima se obratio i dekan prof. dr. Sead Turčalo.

Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“
Održana panel-diskusija pod nazivom „70 godina NATO alijanse – Iskustva Mađarske i Crne Gore“