Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra

Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu je 29. aprila 2021. godine organizirao online info dan i predstavljanje Karijernog centra.

„Ove godine vrata smo otvoriti online za sve zainteresovane maturantice i maturante srednjih škola, odnosno buduće studente i studentice Fakulteta za upravu. Siguran sam kako je Fakultet za upravu jedinstvena institucija regionalno prepoznata kada je u pitanju uprava i izučavanje načina funkcionisanja državnog aparata. S tim u vezi, siguran sam kako oblast uprave zahtijeva veći broj diplomanata Fakulteta za upravu koji su opredijeljeni za podizanje integriteta države”, kazao je dekan Fakulteta za upravu doc. dr. Emir Tahirović.

Prema riječima prodekana za nastavu i studentski standard doc. dr. Đevada Šašića, pored online dana otvorenih vrata, na Fakultetu za upravu je otvoren i Karijerni centar. „Putem Karijernog centra dajemo podršku i savjete studentima kako da osnuju preduzeća. Osim toga, naše studente šaljemo kako u organe uprave tako i u kompanije gdje oni imaju priliku da usavrše svoja znanja i vještine”, istakao je prodekan Šašić. 

Prodekan za nauku i međunarodne odnose doc. dr. Amel Delić pozdravio je maturante i pozvao ih da se upišu na Fakultet za upravu. „Od marta prošle godine nastava na Fakultetu za upravu se odvija online putem aplikacije Microsoft Teams. Našim studentima smo osigurali i elektronsku biblioteku. Kada je izdavačka djelatnost Fakulteta u pitanju, ona je veoma bogata i do sada su održane promocije na desetine izdanja”, kazao je prodekan Delić. 
Maturante su pozdravili asistent Amar Kozadra i demonstratorica Senida Subašić, dok je o svom iskustvu tokom studiranja govorila studentica Ema Kolašinac.

„Smatram da Fakultet za upravu pruža adekvatna znanja i vještine koje omogućavaju budućim studentima odnosno vama maturantima da djelujete u organima uprave. Preporuke bivših studenata su mi pomogle da se opredijelim za ovaj fakultet”, kazala je studentica Kolašinac.

Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra
Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra
Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra
Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra
Održan online info dan Fakulteta za upravu UNSA i predstavljanje Karijernog centra