Odluka o omogućavanju dodatnog reizbora studijskog programa u toku prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu

UNSA

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da je, na molbu velikog broja kandidata, Rektorat Univerziteta u Sarajevu odobrio dodatni reizbor na fakultetima/akademijama bez prijemnog ispita, odnosno promjene režima studija na fakultetima na kojima je održan prijemni ispit. Sada imate mogućost da, ukoliko želite, promijenite izbore fakulteta, a najkasnije do 5. 7. 2020. godine do 20:00 h.

S obzirom da je ovo i posljednja prilika da promijenite vaš izbor molimo vas da ovoj aktivnosti pristupite veoma pažljivo, odgovorno i podvedete računa i o sljedećem:

VRLO VAŽNO:

  • Sistem vas nikada neće smjestiti na dio liste za redovne-samofinansirajuće studente, ako tu opciju niste sami izabrali. Ukoliko želite izabrati opciju redovnog-samofinansirajućeg studija potrebno je da prethodno izaberete i opciju redovnog studija.

  • Studijske programe poredajte po prioritetima, jer pravo na upis imate samo na prvi studijski program za koji ispunjavate uslove. Nakon objave konačne rang liste neće biti moguće upisati se na neki drugi program.

  • Na fakultetima/akademijama na kojima su bili organizirani prijemni ispiti nije moguće vršiti novi izbor ili mijenjanje prethodno odabranog studijskog programa jer su prijemni ispiti okončani. Na ranije odabranim studijskim programima moguća je samo promjena režima studija. To znači da kandidati koji su izvršili izbor statusa samo „redovni studij“, mogu dodati i izbor „redovnog-samofinansirajućeg“ za taj isti studijski program.