Obavještenje: Otkazuju se konkursi za mobilnost u zimskom semestru 2020/2021. godine

Važna obavijest

Zbog pandemije korona virusa (COVID-19) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, donijela je odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznih mobilnosti koje bi se implementirale u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine.

OBJAŠNJENJE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa prodekanima i koordinatorima članica Univerziteta u Sarajevu aktivno radi na promotivnim aktivnostima za konkurse koji su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost na raznim partnerskim univerzitetima širom Evrope ali i svijeta. Riječ je o programima kao što su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, Internacionalni Fond Visegrad, Best of SouthEast, DAAD, Fulbright, te ostali domaći ili inostrani programi mobilnosti finansirani iz domaćih i inostranih vladinih institucija.

Standarne aktivnosti Službe podrazumijevaju organizovanje informativnih dana, radionica i sesija, online promociju putem web stranica i društvenih mreža, posjete potencijalnih kandidata uredima, organizovanje sastanaka i dr. Također, nakon promocije podrazumijeva se i aktivno učešće potencijalnih kandidata u pripremanju i prikupljanju dokumenata, te obezbjeđivanju potrebnih potpisa od strane odgovornih osoba (dekana i prodekana).

Zbog pandemije korona virusa, ograničenja kretanja u gradu i zemlji, te promjene načina realizacije nastave i organizovanja aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu, kao i očuvanja zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu, smatramo da nije moguće implementirati navedene aktivnosti i obezbijediti kompletiranje dokumentacije potrebne za prijavu na konkurse bez izlazaka i kršenja niza pravila kriznih štabova. S tim u vezi, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu smatra da je potrebno poštovati sva pravila koja doprinose očuvanju zdravlja i suspendovati trenutno otvorene i buduće konkursne procedure za mobilnosti u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine. U ovom trenutku nije moguće promovisati programe mobilnosti koji podrazumijevaju boravak izvan Bosne i Hercegovine bez potvrde odgovarajućih uslova za održavanje nesmetane mobilnosti na partnerskim univerzitetima širom Evrope, a koje nam u ovom trenutku ni kolege sa partnerskih univerziteta ne mogu garantovati.

Ukoliko se uslovi života, a samim tim i uslovi za nesmetanu mobilnost, obezbijede do kraja akademske 2019/2020. godine (dakle do 30. septembra 2020. godine) Služba za međunarodnu saradnju će u dogovoru sa odgovornim prodekanima i koordinatorima razmotriti situaciju i prilike za organizovanje konkursa za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Napomena za otpočete i planirane mobilnosti u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine:

Zbog globane pandemije korona virusa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu preporučuje svim studentima koji su se zatekli u zemljama domaćinima da poštuju pravila i ne izlažu se virusu. Svakodnevno smo u kontaktu sa vama putem e-maila i društvenih mreža, a vaši podaci su poslani i ambasadama BiH u zemlji u kojoj boravite. Budite i u kontaktu sa univerzitetom domaćinom za više informacija. U ovom trenutku, obezbijedite se sa dovoljno hrane i potrepština za nesmetan život tokom izolacije i poštujte pravila o ograničenom kretanju!

Studenti koji su trebali započeti svoju mobilnostu u martu/aprilu 2020. godine, a nisu otišli preporučujemo da otkažu svoju mobilnost s obzirom da ista neće moći biti implementirana pod normalnim uslovima. Ukoliko ste imali prethodnih troškova (dakle troškova prije odlaska) kontaktirajte univerzitet “domaćina” za više informacija i mogućnost refundiranja. Imajte strpljena ukoliko komunikacija kao i sama procedura potraje zbog situacije u svijetu.

Osoblju koje je imalo dogovorene mobilnosti preporučuje se da iste otkažu ili pomjere za period od ljetnog semestra 2020/2021. godine (od februara 2021. godine).

Hvala na razumijevanju!