Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Zurife Ajanović

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), zakazuju se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Zurifa Ajanović, doktorska disertacija pod naslovom: „Prediktivni potencijal geometrijsko morfometrijskih analiza kod kraniofacijalne spolne determinacije“, zakazana je za srijedu, 28. oktobra/listopada 2020. godine u 10 sati u čitaonici Biblioteke Medicinskog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), Čekaluša 90, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Komisija u sastavu:
Prof. dr. Nermin Sarajlić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Sudska medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik       
Prof. dr. Aida Sarač - Hadžihalilović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  - mentor - član
Prof. dr. Eldan Kapur – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet u Sarajevu – član
Prof. dr. Ilvana Hasanbegović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  – zamjenski član