Obavještenje o Studentskoj konferenciji 2024 UniMe | Poziv za prijavu radova

Studentska konferencija 2024 Unime - Poziv za prijavu radova

Doktoranti Univerziteta u Mesini u oblastima "Političkih nauka" i "Nauka o javnoj upravi" sa zadovoljstvom pozivaju doktorante i postdoktorante, političkih nauka, javne uprave, prava, ekonomije i humanističkih nauka na Studentsku konferenciju "Moć i kontrola: država i društvo u transformaciji". Događaj, zakazan za 14-15-16 novembar 2024. godine, podržat će susret različitih naučnih metodologija, sa ciljem unapređenja dijaloga i zajedničkog istraživanja dijalektike između moći i kontrole. Ova konferencija ima za cilj da izazove široku diskusiju među novim generacijama istraživača, obogaćenu prisustvom autoritativnih naučnika koji će održati treninge.

Sve relevantne informacije potražite u pozivu u prilogu, a za više informacija, ovdje  možete pronaći englesku verziju poziva.