Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sci. dr. Kenane Aganović

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

 

Obavještava sve zainteresirane da će:

 

 MR. SCI. DR. KENANA AGANOVIĆ  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

«ANALIZA KORELACIJE HEMATOLOŠKIH BIOMARKERA SA PROGNOSTIČKIM SKOROVIMA U STRATIFIKACIJI RIZIKA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM »

 

 

u četvrtak 21. decembra/prosinca 2023. godine u 13,00 satiu Sali za odbrane (MSE Room 1) Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 

           

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta.